Nasz historia

  • Pierwsze projekty na poradnię (robocza nazwa „Nasz skarb”) dla dzieci w pieczy zastępczej  składamy już w 2008 do Funduszy Europejskich i w 2009 r. Funduszy Norweskich; wzorujemy się na OWI na ul. Pilickiej i poradni dla rodzin adopcyjnych w Bergamo
  • 2010 r. projekt do UM na prowadzenie poradni w latach 2010 – 2012
  • 2014 – 2015 otrzymujemy dotację w dwóch transzach z Funduszu Urygi – Nawarowskiego i rozpoczynamy cykl warsztatów dla rodzin zastępczych i tworzymy zespół diagnostyczny
  • W 2014/2015 roku  zdobywamy pierwsze certyfikaty diagnostyczne z PARPa i z Lędzian
  • Od maja 2015 r. zaczynamy badać pierwsze 10 dzieci z WCPR , jako PDK FASada
  • We wrześniu 2015 r. stajemy do pierwszego konkursu na partnerstwo z UM
  • Projekt  roczny z UM st. Warszawy od grudnia 2016 r. do grudnia 2017 r.
  • Obecny projekt od czerwca 2018 roku do końca 2020 r.