Nasz Zespół

DOROTA POLAŃSKA

 Psycholog dziecięcy, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studia Podyplomowe z Organizacji Pomocy Społecznej. W ciągu całej swojej 20 letniej drogi zawodowej związana z problematyką dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, rodzicielstwa adopcyjnego i zastępczego.

W latach 1997 -2005 pracowała jako psycholog, a następnie zastępca dyrektora w Katolickim Ośrodku Adopcyjnym w Warszawie, diagnozowała i przygotowała kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych, prowadziła grupę wsparcia dla rodzin zastępczych, współpracowała w tworzeniu programu szkoleniowego Służyć Najmniejszym, prowadziła warsztaty dla rodziców adopcyjnych.
Od 2005 r. związana z Fundacją Rodzin Adopcyjnych, jest dyrektorem Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku prowadzonego przez FRA, który zajmuje się opieką, diagnozą i stymulacją rozwoju noworodków i niemowląt pozbawionych opieki rodzicielskiej. Od kilku lat przygotowywała zespół diagnostów z IOP do diagnostyki FASD i specjalistycznej opieki dla dzieci z prenatalną ekspozycja na alkohol, organizując i uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach:

– Malutkie dziecko z podejrzeniem FASD – diagnoza, stymulacja rozwoju, opieka medyczna,
– Forum rodziców FAScynujących dzieci – dla rodziców adopcyjnych i zastępczych,
– Szkolenie z diagnostyki FAS: 4-cyfrowy kwestionariusz diagnostyczny i profil neurorozwojowy w diagnostyce Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych,
– Praca długoterminowa zespołu z rodziną i dzieckiem ze zdiagnozowanym FASD na przykładzie „PARENTING PARADIGM” z Kanady w oparciu o model pracy: „Rodzina w centrum uwagi”,
– Warsztaty z diagnozy neurorozowojowej dzieci z FASD przy stosowaniu Kwestionariusza Waszyngtońskiego,
– Szkolenie z możliwości terapeutycznych dla dzieci ze zdiagnozowanym FASD,
– Wspomaganie rozwoju dzieci z FASD ze specyficznymi problemami w nauce wg programu integracji odruchów Sally Goddard-Blythe INPP Chester.

Uzyskała certyfikat PARPA  nr. 1789/1280605/95 – Diagnostyka dzieci z FASD – po cyklu szkoleń prowadzonych przez PARPA i Katedrę Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest jednym z inicjatorów i organizatorów Poradni Diagnostyczno – Konsultacyjnej FASada.BARBARA MARKOWSKA – KONSULTANT DIAGNOSTYCZNY FASD

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Edukator (certyfikat nr 1/2013, 180 godzin szkoleniowych) i Instruktor (certyfikat nr 05/2015, 40 godzin superwizji) Programu edukacyjno-terapeutycznego „FAStryga”.

Brała udział w licznych konferencjach nt. FASD. Odbyła szkolenia dodatkowe dot. FASD (lista szkoleń Zespołu w zakładce „O nas”).

Ukończyła kursy, szkolenia i warsztaty, dotyczące wspierania dzieci z trudnościami rozwojowymi, m.in.: szkolenie I stopnia Makaton (nr certyfikatu: 10000000011801), Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard, Instytut Neurofizjologii i Psychologii Polska (nr zaśw.: 1083/INPP/2013). Od 2011 roku prowadzi grupę wsparcia dla rodziców wychowujących dzieci z FASD w Katolickim Ośrodku Adopcyjnym w Warszawie, a od 2013 r. warsztat na temat zaburzeń integracji sensorycznej oraz płodowego zespołu alkoholowego w ramach programu szkolenia przygotowującego kandydatów na rodziców adopcyjnych w tym Ośrodku. W 2014 r. brała udział w organizacji szkoleń: Forum Rodziców FAScynujących Dzieci oraz Malutkie dziecko z podejrzeniem FASD. Diagnoza, stymulacja rozwoju, opieka medyczna – projekt Fundacji Batorego, Fundacji Rodzin Adopcyjnych i Fundacji Medicover w Warszawie. Współpracuje z Fundacją Rodzin Adopcyjnych w Warszawie w ramach tworzącej się specjalistycznej poradni diagnostyczno-konsultacyjnej „FASada”, zajmującej się diagnostyką, wsparciem dla dzieci z FASD i ich rodzin oraz szkoleniem z w/w zakresu.

Prywatnie żona i mama dziewięcioletniej córki.


IWONA SAWIONEK – LEKARZ, NEUROLOG DZIECIĘCY, PEDIATRA

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizację I i II stopnia z zakresu pediatrii uzyskała pracując w oddziale neuroinfekcji i oddziale obserwacyjnym w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym przy ul. Siennej w Warszawie. W kolejnych latach praktyki zawodowej zajęła się neurologią dziecięcą, uzyskując specjalizację pod kierownictwem Kliniki Neurologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
Z dziećmi, chorującymi przewlekle na choroby układu nerwowego i pacjentami z problemami rozwojowymi pracowała w Oddziale Neurorehabilitacji w Zagórzu, w Oddziale Neurologii Szpitala Dziecięcego przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie, Ośrodku Wczesnej Interwencji przy ul. Pilickiej w Warszawie. Współpracuje z wydawnictwem Medycyna Praktyczna, jako wykładowca (cykliczne konferencje Jesień Pediatryczna), autorka warsztatów nt. rozwoju i oceny neurologicznej dziecka dla lekarzy pediatrów, autorka odpowiedzi w panelu dla pacjenta Medycyny Praktycznej. Posiada certyfikat ukończenia kursu oceny rozwoju dziecka metodą Prehtla. Od 2015r. współpracuje z poradnią Fasada konsultując dzieci z FASD, prowadząc szkolenia i popularyzując temat FASD w środowisku lekarskim.

Prywatnie żona, matka trojga prawie dorosłych dzieci.


 MIROSŁAWA ROMANOWSKA – PSYCHOLOG KLINICZNY

Ukończyła psychologię kliniczną dziecka na Uniwersytecie Warszawskim. Ma ponad trzydziestoletni staż w pracy z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym i poznawczym. Pracowała w pierwszej w Polsce Poradni Wczesnej Interwencji przy ul. Kopińskiej w Warszawie oraz Poradni Wczesnej Interwencji przy ul. Sobieskiego, która z czasem przekształciła się w Ośrodek Wczesnej Interwencji, działający obecnie przy ul. Pilickiej w Warszawie.
Była psychologiem w ośrodkach dla dzieci Niewidomych ze sprzężonymi niepełnosprawnościami Tęcza oraz w Ośrodku Adopcyjnym. W Katolickim Ośrodku Adopcyjnym pracuje jako konsultant, prowadzi również szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych, jest psychologiem w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku. Brała udział w licznych konferencjach nt. FASD. Odbyła szkolenia dodatkowe dot. FASD (lista szkoleń Zespołu w zakładce „O nas”) i przywiązania. Głównym obszarem jej zainteresowań są problemy emocjonalne dzieci pozbawionych obiektu przywiązania, oraz dzieci, które takiej traumy doświadczyły w przeszłości. Prywatnie żona i mama dwóch dorosłych synów.


URSZULA BOGDALSKA – PSYCHOLOG

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku swojej pracy zawodowej związana z tematyką rodziny i rozwoju dziecka, w szczególności w obszarze pieczy zastępczej. Ma za sobą doświadczenie pracy i diagnozy dzieci od niemowlęctwa, poprzez wiek przedszkolny aż do adolescencji z uwzględnieniem całego systemu rodzinnego.

Były pracownik Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Publicznego Gimnazjum. Pracowała również w Publicznym Przedszkolu, a także krótko jako asystent rodziny z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej. Prowadziła cykl warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej.

Aktualnie związana z Interwencyjnym Ośrodkiem Preadopcyjnym, gdzie zajmuje się diagnozą i wspomaganiem rozwoju dzieci do 1 r.ż. Ukończyła m.in. kursy: Patologiczne relacje w rodzinie, ich diagnoza i możliwości działań terapeutycznych, Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych, ich różnorodne objawy i metody terapii, Wczesna interwencja. Wybrane zagadnienia związane z diagnozą i terapią dziecka w wieku 0-6 lat z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Brała udział w szkoleniu z systemowej terapii rodzin w Krakowskim Ośrodku Terapeutycznym rekomendowanym przez PTP oraz w konferencjach nt. FASD. Odbyła szkolenia dodatkowe dot. FASD (lista szkoleń Zespołu w zakładce „O nas”).


KRYSTYNA ŻMUDA-TRZEBIATOWSKA – PEDAGOG, TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

     Krystyna Żmuda-Trzebiatowska – pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej

Mgr Pedagogiki UW. Studia podyplomowe: APS – Usprawnianie dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością , MEJ – Terapia Pedagogiczna.

Kursy: Warsztaty Umiejętności Wychowawczych Szkoła dla rodziców – 1998r.; Praca z dzieckiem z porażeniem mózgowym – warsztat, Wczesna Interwencja – kurs – 2002r.; Ruch Rozwijający bazujący na pracy Weroniki Sherborne , Teoria i praktyka Integracji Sensorycznej kurs I stopnia – 2003r.; Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej wg dr Jean Ayers – kurs II stopnia – 2004; Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej w wieku 0-18 lat – warsztat prowadzony przez V.F. Maas w OWI w Warszawie – 2005r.; Wideotrening komunikacji – 2006r. ; Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg M. Procus i M. Block (Belgia) – 2009r.; Diagnoza i terapia SI małego dziecka – kurs doskonalący umiejętności terapeutyczne, Sinet, 2011r.; Ryzyko, diagnoza i terapia ASD u najmłodszych dzieci I sympozjum Autyzm – Nowe perspektywy, Centrum Terapii Autyzmu SOTIS i Pracownia Psychologii Niemowląt UW BABYLab UW, Wspomaganie rozwoju dzieci  ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard – Centrum Edukacji w Warszawie; Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 m. z zaburzonym rozwojem psychoruchowym – aCentrum w Warszawie. Brała udział w licznych konferencjach nt. FASD. Odbyła szkolenia dodatkowe dot. FASD (lista szkoleń Zespołu w zakładce „O nas”).

Publikacje: współautorka książek z ćwiczeniami logopedycznymi dla dzieci: Język hop do góry , wyd. SeventhSea 2005r.; Szedł żuczek do szkoły się uczyć , WSiP 2000r.PAULINA STOBNICKA-STOLARSKA – NEUROLOGOPEDA

Zajmuje się terapią i wspomaganiem rozwoju małych dzieci w zakresie umiejętności jedzenia, mowy i komunikacji.
Pracuje na oddziale Patofizjologii Wcześniaka i Noworodka warszawskiego szpitala MSW oraz w Przedszkolu Specjalnym dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju.

Jest członkiem zespołu FASada, działającym przy Fundacji Rodzin Adopcyjnych, zajmującym się kompleksową diagnozą dzieci z FAS. Brała udział w licznych konferencjach nt. FASD. Odbyła szkolenia dodatkowe dot. FASD (lista szkoleń Zespołu w zakładce „O nas”). Współpracuje z Centrum Nauki o Laktacji i Akademią Pedagogiki Specjalnej.

Kontakt

Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny FASada

Adres
ul. Płatnicza 83, 01-827 Warszawa
Email
E-mail: biuro@fasada.waw.pl
Telefon
Tel: 609 536 662

O nas

Nasze atuty to praktyka w zakresie rozpoznawania FASD u bardzo małych dzieci (zespół FASady od kilku lat pracuje z malutkimi dziećmi w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku) oraz osobiste doświadczenie rodziców adopcyjnych, wychowujących dzieci z FAS/FASD będących członkami naszego Zespołu.

Więcej

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualnościami

© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Vertes Design