Nasz historia

  • Pierwsze projekty na poradnię (robocza nazwa „Nasz skarb”) dla dzieci w pieczy zastępczej  składamy już w 2008 do Funduszy Europejskich i w 2009 r. Funduszy Norweskich; wzorujemy się na OWI na ul. Pilickiej i poradni dla rodzin adopcyjnych w Bergamo.
  • 2010 projekt do UM na prowadzenie poradni w latach 2010-2012.
  • 2014-2015 otrzymujemy dotację w dwóch transzach z Funduszu Urygi-Nawarowskiego i rozpoczynamy cykl warsztatów dla rodzin zastępczych, a także tworzymy zespół diagnostyczny.
  • W 2014-2015 roku  zdobywamy pierwsze certyfikaty diagnostyczne z PARPa i z Lędzian.
  • Od maja 2015 zaczynamy badać pierwsze 10 dzieci z WCPR , jako PDK FASada.
  • We wrześniu 2015 stajemy do pierwszego konkursu na partnerstwo z UM.
  • Projekt  roczny z UM st. Warszawy od grudnia 2016 do grudnia 2017.
  • Obecny projekt od czerwca 2018 roku do końca 2020.