Zespół PDK FASada zaprasza Opiekunów dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol, przebywających w pieczy zastępczej, na warsztaty pod hasłem: WIEM, ROZUMIEM, POMAGAM

Szkolenie bezpłatne. Program jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Termin: 7 listopada 2017r., godz.: 9.00-14.00
Miejsce: Warszawa, ul. Romera 4B, I piętro
Cel warsztatów: wzmocnienie kompetencji Opiekunów dzieci z FASD.
Uczestnicy: rodziny zastępcze i osoby prowadzące placówki rodzinne.

W programie:
1. FASD jako zaburzenie rozwojowe, spowodowane uszkodzeniem mózgu. Konieczność stosowania innego, niż tradycyjne, postępowania opiekuńczo-wychowawczego z uwagi na zaburzenia funkcjonowania dziecka.
2. Trauma – radzenie sobie z trudnym zachowaniem dziecka poprzez wzmacnianie więzi.
3. Akomodacje środowiskowe oraz inne metody pracy z dzieckiem z FASD.

Prowadząca:
Małgorzata Tomanik – absolwentka Pedagogiki Opiekuńczo -Wychowawczej na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 26 lat mieszka i pracuje zawodowo w Kanadzie, gdzie ukończyła kursy w zakresie Nauczania Dorosłych na Uniwersytecie w Wiktorii, Kolumbia Brytyjska. Uzyskała również certyfikaty w następujących dziedzinach: Zaburzenia psychiczne a zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży, Modyfikacja zaburzeń w zachowaniu, Współczesne metody współpracy z rodziną, Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin i opiekunów oraz intensywne, wielokierunkowe szkolenie w zakresie FASD. Od 11 lat pracuje jako FASD Key Worker (Pracownik Kluczowy), a od 5 lat prowadzi również prywatną praktykę konsultacyjną pod nazwą Parenting Paradigm dla rodzin z dziećmi i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi i psychicznymi włącznie z FASD. Posiada doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla pedagogów, psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych, policjantów oraz dla rodziców i opiekunów.

W celu zgłoszenia uczestnictwa, prosimy o wypełnienie załączonego druku zgłoszenia i przesłanie go na adres: biuro@fasada.waw.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia: 3.11.2017r.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy serdecznie!

Facebook
Skip to content