O nas

Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny FASada został powołany przez Fundację Rodzin Adopcyjnych w Warszawie, w odpowiedzi na potrzeby rodzin, wychowujących dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol.

Fundacja Rodzi Adopcyjnych prowadzi od 22 lat Interwencyjny Ośrodek proadopcyjny w Otwocku. Przez ten czas zostało objętych opieką ponad 1450 noworodków i niemowląt, z czego 30% to dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol. IOP jest prekursorem wczesnej diagnozy i wczesnej interwencji dla niemowląt z podejrzeniem FASD. Ośrodek wypracował własny model stymulacji rozwoju i opieki dla dzieci z FASD. A wszystkie dzieci po prenatalnej eks[pozycji na alkohol mają diagnostykę w kierunku FAS przeprowadzoną przez PDK FASada i kontynuujemy opiekę i wsparcie również po opuszczeniu Ośrodka.

Nasz zespół przygotowywał się do pracy przez 3 lata, odbywając szkolenia i warsztaty z zakresu diagnozy FASD, planowania terapii i opieki nad dzieckiem i rodziną pod kierunkiem m.in. dr n. med. Małgorzaty Kleckiej, mgr Iwony Palickiej, dr Teresy Szumiło i Małgorzaty Tomanik oraz uczestnicząc w licznych konferencjach dotyczących problematyki zaburzeń rozwojowych u dzieci.

Szkolenia i warsztaty z udziałem Zespołu FASady, to m.in.:

 • Malutkie dziecko z podejrzeniem FASD – diagnoza, stymulacja rozwoju, opieka medyczna,
 • Forum rodziców FAScynujących dzieci – dla rodziców adopcyjnych i zastępczych,
 • Szkolenie z diagnostyki FAS – 4-cyfrowy kwestionariusz diagnostyczny i profil neurorozwojowy w diagnostyce Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych,
 • Praca długoterminowa zespołu z rodziną i dzieckiem ze zdiagnozowanym FASD na przykładzie „PARENTING PARADIGM” z Kanady, w oparciu o model pracy „Rodzina w centrum uwagi”,
 • Warsztaty z diagnozy neurorozowojowej dzieci z FASD przy stosowaniu Kwestionariusza Waszyngtońskiego,
 • Szkolenie z możliwości terapeutycznych dla dzieci ze zdiagnozowanym FASD,
 • Wspomaganie rozwoju dzieci z FASD ze specyficznymi problemami w nauce wg programu integracji odruchów Sally Goddard-Blythe INPP Chester.

Od maja 2015 pracujemy pod szyldem „Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny FASada”, realizując nasze cele: diagnostykę, wsparcie dla rodzin i szkolenia.

Nasze atuty to praktyka w zakresie rozpoznawania FASD u bardzo małych dzieci (zespół FASady od kilku lat pracuje z malutkimi dziećmi w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku) oraz osobiste doświadczenie rodziców adopcyjnych, wychowujących dzieci z FAS/FASD będących członkami naszego Zespołu.

 

 • Pierwsze projekty na poradnię (robocza nazwa „Nasz skarb”) dla dzieci w pieczy zastępczej  składamy już w 2008 do Funduszy Europejskich i w 2009 r. Funduszy Norweskich; wzorujemy się na OWI na ul. Pilickiej i poradni dla rodzin adopcyjnych w Bergamo.
 • 2010 projekt do UM na prowadzenie poradni w latach 2010-2012.
 • 2014-2015 otrzymujemy dotację w dwóch transzach z Funduszu Urygi-Nawarowskiego i rozpoczynamy cykl warsztatów dla rodzin zastępczych, a także tworzymy zespół diagnostyczny.
 • W 2014-2015 roku  zdobywamy pierwsze certyfikaty diagnostyczne z PARPa i z Lędzian.
 • Od maja 2015 zaczynamy badać pierwsze 10 dzieci z WCPR , jako PDK FASada.
 • We wrześniu 2015 stajemy do pierwszego konkursu na partnerstwo z UM.
 • Do czerwca 2016 zespół FASady zdiagnozował 65 pacjentów.
 • Projekt  roczny z UM st. Warszawy od grudnia 2016 do grudnia 2017.
 • W okresie grudzień 2015 – lipiec 2016 wraz z Fundacją Medicover i Fundacją Rodzin Adopcyjnych FASada zrealizowała projekt pilotażowy „Klinika Interdyscyplinarna” dla 12 dzieci, dotyczący ogólnej oceny stanu zdrowia pacjentów z FASD (na podstawie badań laboratoryjnych i dodatkowych), z uwzględnieniem indywidualnych problemów zdrowotnych, wymagających konsultacji specjalistycznych w Szpitalu Medicover w Warszawie.
 • Projekt od czerwca 2018 roku do końca 2020.
 • Obecny projekt wrzesień 2021 do końca 2024
Facebook
Skip to content