O nas

Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny FASada został powołany przez Fundację Rodzin Adopcyjnych w Warszawie, w odpowiedzi na potrzeby rodzin, wychowujących dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol.

Nasz zespół przygotowywał się do pracy przez 3 lata, odbywając szkolenia i warsztaty z zakresu diagnozy FASD, planowania terapii i opieki nad dzieckiem i rodziną pod kierunkiem m.in. dr n. med. Małgorzaty Kleckiej, mgr Iwony Palickiej, dr Teresy Szumiło i Małgorzaty Tomanik oraz uczestnicząc w licznych konferencjach dotyczących problematyki zaburzeń rozwojowych u dzieci.

Szkolenia i warsztaty z udziałem Zespołu FASady, to m.in.:

  • Malutkie dziecko z podejrzeniem FASD – diagnoza, stymulacja rozwoju, opieka medyczna,
  • Forum rodziców FAScynujących dzieci – dla rodziców adopcyjnych i zastępczych,
  • Szkolenie z diagnostyki FAS – 4-cyfrowy kwestionariusz diagnostyczny i profil neurorozwojowy w diagnostyce Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych,
  • Praca długoterminowa zespołu z rodziną i dzieckiem ze zdiagnozowanym FASD na przykładzie „PARENTING PARADIGM” z Kanady, w oparciu o model pracy „Rodzina w centrum uwagi”,
  • Warsztaty z diagnozy neurorozowojowej dzieci z FASD przy stosowaniu Kwestionariusza Waszyngtońskiego,
  • Szkolenie z możliwości terapeutycznych dla dzieci ze zdiagnozowanym FASD,
  • Wspomaganie rozwoju dzieci z FASD ze specyficznymi problemami w nauce wg programu integracji odruchów Sally Goddard-Blythe INPP Chester.

Od maja 2015 pracujemy pod szyldem „Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny FASada”, realizując nasze cele: diagnostykę, wsparcie dla rodzin i szkolenia.

Nasze atuty to praktyka w zakresie rozpoznawania FASD u bardzo małych dzieci (zespół FASady od kilku lat pracuje z malutkimi dziećmi w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku) oraz osobiste doświadczenie rodziców adopcyjnych, wychowujących dzieci z FAS/FASD będących członkami naszego Zespołu.

 

  • Do czerwca 2016 zespół FASady zdiagnozował 65 pacjentów.
  • W okresie grudzień 2015 – lipiec 2016 wraz z Fundacją Medicover i Fundacją Rodzin Adopcyjnych FASada zrealizowała projekt pilotażowy „Klinika Interdyscyplinarna” dla 12 dzieci, dotyczący ogólnej oceny stanu zdrowia pacjentów z FASD (na podstawie badań laboratoryjnych i dodatkowych), z uwzględnieniem indywidualnych problemów zdrowotnych, wymagających konsultacji specjalistycznych w Szpitalu Medicover w Warszawie.