Nasz zespół

DOROTA POLAŃSKA

DOROTA POLAŃSKA

PSYCHOLOG DZIECIĘCY, DYREKTOR FASADY

 

Psycholog dziecięcy, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studia Podyplomowe z Organizacji Pomocy Społecznej. W ciągu całej swojej 20 letniej drogi zawodowej związana z problematyką dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, rodzicielstwa adopcyjnego i zastępczego.

W latach 1997 -2005 pracowała jako psycholog, a następnie zastępca dyrektora w Katolickim Ośrodku Adopcyjnym w Warszawie, diagnozowała i przygotowała kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych, prowadziła grupę wsparcia dla rodzin zastępczych, współpracowała w tworzeniu programu szkoleniowego Służyć Najmniejszym, prowadziła warsztaty dla rodziców adopcyjnych.

Od 2005 r. związana z Fundacją Rodzin Adopcyjnych, jest dyrektorem Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku prowadzonego przez FRA, który zajmuje się opieką, diagnozą i stymulacją rozwoju noworodków i niemowląt pozbawionych opieki rodzicielskiej. Od kilku lat przygotowywała zespół diagnostów z IOP do diagnostyki FASD i specjalistycznej opieki dla dzieci z prenatalną ekspozycja na alkohol, organizując i uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach:

 • Malutkie dziecko z podejrzeniem FASD – diagnoza, stymulacja rozwoju, opieka medyczna,
 • Forum rodziców FAScynujących dzieci – dla rodziców adopcyjnych i zastępczych,
 • Szkolenie z diagnostyki FAS: 4-cyfrowy kwestionariusz diagnostyczny i profil neurorozwojowy w diagnostyce Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych,
 • Praca długoterminowa zespołu z rodziną i dzieckiem ze zdiagnozowanym FASD na przykładzie „PARENTING PARADIGM” z Kanady w oparciu o model pracy: „Rodzina w centrum uwagi”,
 • Warsztaty z diagnozy neurorozowojowej dzieci z FASD przy stosowaniu Kwestionariusza Waszyngtońskiego,
 • Szkolenie z możliwości terapeutycznych dla dzieci ze zdiagnozowanym FASD,
 • Wspomaganie rozwoju dzieci z FASD ze specyficznymi problemami w nauce wg programu integracji odruchów Sally Goddard-Blythe INPP Chester.

Uzyskała certyfikat PARPA nr. 1789/1280605/95 – Diagnostyka dzieci z FASD – po cyklu szkoleń prowadzonych przez PARPA i Katedrę Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest jednym z inicjatorów i organizatorów Poradni Diagnostyczno – Konsultacyjnej FASada.

BARBARA MARKOWSKA

BARBARA MARKOWSKA

KONSULTANT DIAGNOSTYCZNY FASD

 

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Edukator (certyfikat nr 1/2013, 180 godzin szkoleniowych) i Instruktor (certyfikat nr 05/2015, 40 godzin superwizji) Programu edukacyjno-terapeutycznego „FAStryga”.

Brała udział w licznych konferencjach nt. FASD. Odbyła szkolenia dodatkowe dot. FASD (lista szkoleń Zespołu w zakładce „O nas”).

Ukończyła kursy, szkolenia i warsztaty, dotyczące wspierania dzieci z trudnościami rozwojowymi, m.in.: szkolenie I stopnia Makaton (nr certyfikatu: 10000000011801), Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard, Instytut Neurofizjologii i Psychologii Polska (nr zaśw.: 1083/INPP/2013). Od 2011 roku prowadzi grupę wsparcia dla rodziców wychowujących dzieci z FASD w Katolickim Ośrodku Adopcyjnym w Warszawie, a od 2013 r. warsztat na temat zaburzeń integracji sensorycznej oraz płodowego zespołu alkoholowego w ramach programu szkolenia przygotowującego kandydatów na rodziców adopcyjnych w tym Ośrodku. W 2014 r. brała udział w organizacji szkoleń: Forum Rodziców FAScynujących Dzieci oraz Malutkie dziecko z podejrzeniem FASD. Diagnoza, stymulacja rozwoju, opieka medyczna – projekt Fundacji Batorego, Fundacji Rodzin Adopcyjnych i Fundacji Medicover w Warszawie. Współpracuje z Fundacją Rodzin Adopcyjnych w Warszawie w ramach tworzącej się specjalistycznej poradni diagnostyczno-konsultacyjnej „FASada”, zajmującej się diagnostyką, wsparciem dla dzieci z FASD i ich rodzin oraz szkoleniem z w/w zakresu.

Prywatnie żona i mama dziewięcioletniej córki.

IWONA SAWIONEK

IWONA SAWIONEK

LEKARZ, NEUROLOG DZIECIĘCY, PEDIATRA

 

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizację I i II stopnia z zakresu pediatrii uzyskała pracując w oddziale neuroinfekcji i oddziale obserwacyjnym w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym przy ul. Siennej w Warszawie. W kolejnych latach praktyki zawodowej zajęła się neurologią dziecięcą, uzyskując specjalizację pod kierownictwem Kliniki Neurologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Z dziećmi, chorującymi przewlekle na choroby układu nerwowego i pacjentami z problemami rozwojowymi pracowała w Oddziale Neurorehabilitacji w Zagórzu, w Oddziale Neurologii Szpitala Dziecięcego przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie, Ośrodku Wczesnej Interwencji przy ul. Pilickiej w Warszawie. Współpracuje z wydawnictwem Medycyna Praktyczna, jako wykładowca (cykliczne konferencje Jesień Pediatryczna), autorka warsztatów nt. rozwoju i oceny neurologicznej dziecka dla lekarzy pediatrów, autorka odpowiedzi w panelu dla pacjenta Medycyny Praktycznej. Posiada certyfikat ukończenia kursu oceny rozwoju dziecka metodą Prehtla. Od 2015r. współpracuje z poradnią Fasada konsultując dzieci z FASD, prowadząc szkolenia i popularyzując temat FASD w środowisku lekarskim.

Prywatnie żona, matka trojga prawie dorosłych dzieci.

IWONA KACPERSKA

IWONA KACPERSKA

lekarz, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. pracując w Londynie w Wielkiej Brytanii, a potem w Oddziale Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Warszawie. Obecnie oprócz pracy w Punkcie Diagnostyczno-Konsultacyjnym Fasada, pracuje również w poradni zdrowia psychicznego i ośrodku wczesnej interwencji.

Uczestniczyła w wielu konferencjach i szkoleniach między innymi w kursie dla eduktorów  Programu Edukacyjno-Terapeutycznego „FAStryga”, Mutidisciplinary Team Training for Diagnosis of FASD (organizowany przez CanFASD) oraz FASD 4-Digit Diagnostic Code Online Course (orgnizowany przez Uniwersytet w Waszyngtonie).

MONIKA KUGAUDO

LEKARZ GENETYK, PSYCHIATRA DZIECI I MŁODZIEŻY

MIROSŁAWA ROMANOWSKA

MIROSŁAWA ROMANOWSKA

PSYCHOLOG KLINICZNY

 

Ukończyła psychologię kliniczną dziecka na Uniwersytecie Warszawskim. Ma ponad trzydziestoletni staż w pracy z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym i poznawczym. Pracowała w pierwszej w Polsce Poradni Wczesnej Interwencji przy ul. Kopińskiej w Warszawie oraz Poradni Wczesnej Interwencji przy ul. Sobieskiego, która z czasem przekształciła się w Ośrodek Wczesnej Interwencji, działający obecnie przy ul. Pilickiej w Warszawie.

Była psychologiem w ośrodkach dla dzieci Niewidomych ze sprzężonymi niepełnosprawnościami Tęcza oraz w Ośrodku Adopcyjnym. W Katolickim Ośrodku Adopcyjnym pracuje jako konsultant, prowadzi również szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych, jest psychologiem w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku. Brała udział w licznych konferencjach nt. FASD. Odbyła szkolenia dodatkowe dot. FASD i przywiązania. Głównym obszarem jej zainteresowań są problemy emocjonalne dzieci pozbawionych obiektu przywiązania, oraz dzieci, które takiej traumy doświadczyły w przeszłości.

Prywatnie-  żona i mama dwóch dorosłych synów.

URSZULA BOGDALSKA

URSZULA BOGDALSKA

PSYCHOLOG

 

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku swojej pracy zawodowej związana z tematyką rodziny i rozwoju dziecka, w szczególności w obszarze pieczy zastępczej. Ma za sobą doświadczenie pracy i diagnozy dzieci od niemowlęctwa, poprzez wiek przedszkolny aż do adolescencji z uwzględnieniem całego systemu rodzinnego.

Były pracownik Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Publicznego Gimnazjum. Pracowała również w Publicznym Przedszkolu, a także krótko jako asystent rodziny z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej. Prowadziła cykl warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej.

Aktualnie związana z Interwencyjnym Ośrodkiem Preadopcyjnym, gdzie zajmuje się diagnozą i wspomaganiem rozwoju dzieci do 1 r.ż. Ukończyła m.in. kursy: Patologiczne relacje w rodzinie, ich diagnoza i możliwości działań terapeutycznych, Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych, ich różnorodne objawy i metody terapii, Wczesna interwencja. Wybrane zagadnienia związane z diagnozą i terapią dziecka w wieku 0-6 lat z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Brała udział w szkoleniu z systemowej terapii rodzin w Krakowskim Ośrodku Terapeutycznym rekomendowanym przez PTP oraz w konferencjach nt. FASD. Odbyła szkolenia dodatkowe dot. FASD.

Prywatnie – żona i mama dwóch synów.

MAŁGORZATA PILACHOWSKA

MAŁGORZATA PILACHOWSKA

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 

Skończyła studia podyplomowe na SWPS – Psychologia Pozytywna, Wspieranie edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży. Zrealizowała 2 stopnie kursu Szkoły Rodziców i Wychowawców i aktualnie jest Realizatorem tej Szkoły, prowadzi warsztaty „Komunikacji z serca”, od 2019 roku również w Fundacji FASada, skończyła I i II stopień kursu Integracji  Sensorycznej i otrzymała tytuł certyfikowanego Terapeuty Integracji Sensorycznej (certyfikat wydany przez PSTIS). 

Prywatnie – żona i  mama dwóch córek – 19 letniej Marysi i 17 letniej Zosi.

 

IZABELA RATYŃSKA

IZABELA RATYŃSKA

PSYCHOLOG

 

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, wydziału Psychologii Klinicznej Dziecka. Główne zainteresowania dotyczą pracy z rodzinami wychowującymi dzieci adoptowane lub przyjęte do rodzin zastępczych, wykazujące zaburzenia przywiązania, dotknięte przewlekłą traumą rozwojową, dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol.

Ukończyła szkolenie dla zespołów diagnostycznych dla dzieci ze spektrum FASD prowadzonego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Pracuje w Fundacji Rodzin Adopcyjnych, organizacji należącej do Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Jest członkiem Zespołu Trenerów Koalicji (ukończony I stopień szkolenia trenerskiego).

W Fundacji koordynowała przez wiele lat Program Pomocy Rodzinom oraz Program Wsparcia dla Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych. Obecnie zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci w Punkcie Diagnostyczno-Konsultacyjnym FASada, prowadzonym przez Fundację. Prowadzi również konsultacje indywidualne dla rodzin oraz grupy wsparcia dla rodziców adopcyjnych i zastępczych oraz szkolenia.

Prywatnie – mężatka, mama trójki dzieci.

Anna Lipska

Anna Lipska

psycholog

 

Ukończyła psychologię rozwojowo-wychowawczą z rozszerzeniem z psychologii małżeństwa i rodziny na UKSW. Od 18 lat pracuje w Katolickim Ośrodku Adopcyjnym w Warszawie, gdzie zajmuje się diagnozą kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz dzieci, prowadzi też warsztaty szkoleniowe. Współpracowała w tworzeniu programu szkoleniowego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych.

Autorka prelekcji i artykułów propagujących ideę adopcji i pieczy zastępczej w środowiskach niespecjalistycznych. Uczestniczka licznych kursów, szkoleń, warsztatów i konferencji związanych głównie z tematyką sieroctwa społecznego, FAS i zaburzeń więzi.

PAULINA STOBNICKA-STOLARSKA

PAULINA STOBNICKA-STOLARSKA

NEUROLOGOPEDA

  Absolwentka Wydziału Pedagogiki UW, Podyplomowego Studium Logopedyczngo UW, Podyplomowych Studiów Neurologopedii UMCS

Zajmuje się diagnozą i terapią rozwoju małych dzieci w zakresie umiejętności jedzenia, mowy i komunikacji.

Wieloletni pracownik oddziału Patofizjologii Wcześniaka i Noworodka warszawskiego szpitala MSWiA i  Przedszkola Specjalnego nr 393 w Warszawie.

Odbyła liczne szkolenia zawodowe, w tym dot. FASD , studium psychoterapii dzieci i młodzieży , pracy terapeutycznej w oparciu o teorię poliwagalną  , techniki uważnościowe.  Odbyła szkolenie dla Liderów programu Family Connections, przy Polskim Towarzystwie Terapii  Dialektyczno-Behawioralnej.  Współpracuje z Centrum Nauki o Laktacji i Kliniką Wczesnego Wspomagania Rozwoju IMIDZ .

Prywatnie żona i mama dwóch córek Marysi i Matyldy.

Mariola Gostyńska

Mariola Gostyńska

Fizjoterapeuta

 

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na wydziale Rehabilitacji Ruchowej.

Kwalifikacje zawodowe i ukończone szkolenia:

 • NDT-Bobath Basic,
 • NDT-Bobath Baby,
 • Integracja Sensoryczna I st.
 • Integracja Sensoryczna II st.
 • Kinezyterapia dróg oddechowych metodą zwiększania przepływu wydechowego (AFE) I st.
 • Kinezyterapia dróg oddechowych metodą zwiększania przepływu wydechowego (AFE) II st.
 • Ocena Globalnych Wzorców Ruchowych u Niemowląt – Metoda Prechtla I st.
 • Ocena Globalnych Wzorców Ruchowych u Niemowląt – Metoda Prechtla II st.
 • Odbyła szkolenia dodatkowe dotyczące FASD.

Od wielu lat wiązana z IOP w Otwocku, gdzie prowadzi rehabilitację małych dzieci.

W Fasadzie zajmuje się diagnozą i rehabilitacją funkcjonalno- sensoryczną małych dzieci.
Prywatnie mama 17 letniego Huberta.

Aleksandra Charęzińska

Aleksandra Charęzińska

oligofrenopedagog

terapeutka integracji sensorycznej, specjalistka diagnozy i terapii pedagogicznej, trenerka metod relaksacyjnych, instruktorka Masażu Shantala, wykładowczyni akademicka. Absolwentka KUL oraz WSNS.

Konsultuje małe dzieci pod kątem wczesnych zaburzeń przetwarzania bodźców sensorycznych. Prowadzi kursy, warsztaty i szkolenia dla rodziców, opiekunów małych dzieci oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi.

Opracowała autorski program zajęć sensorycznych dla maluszków Smyko-Multisensoryka®. Autorka pierwszej książki o integracji sensorycznej małych dzieci „Sensoryczne Niemowlę” , kart z propozycjami zabaw „Sensoryka dla Smyka”, książeczki “Wierszyki masażyki i inne zabawy sensoryczne”. W Fasadzie zajmuje się diagnozą i terapią integracji sensorycznej najmłodszych dzieci, prowadzi zajęcia sensoryczne dla dzieci oraz warsztaty dla dorosłych.

Adriana Chojnowska

Adriana Chojnowska

diagnoza psychologiczna dzieci

Absolwentka psychologii i pedagogiki UKSW. Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży z elementami III fali. Od początku swojej pracy związana z dziećmi, w szczególności z pieczy instytucjonalnej i zastępczej.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w instytucjach zajmujących się organizowaniem dzieciom obozów, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, przedszkolu i polskiej szkole w Londynie, zespole kuratorskiej służby sądowej czy Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie. Posiada praktyczne umiejętności z zakresu pracy z rodzicami, dziećmi i instytucjami.

Ukończyła kursy i szkolenia m.in: „Kid’s Skills. Metody terapii i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży”, TSR I kurs podstawowy, Mentor Rezyliencji, Warsztaty Psychologa dziecięcego, TUS, Kompendium wiedzy profilaktycznej- uzależnienia behawioralne, kurs pediatryczny. Brała udział w licznych konferencjach dotyczących systemu wsparcia dziecka. Odbyła szkolenie dodatkowe z 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD.

Obecnie zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci w Punkcie Diagnostyczno-Konsultacyjnym FASada.

Prywatnie- żona i mama Kornela.

DOROTA CZAJKOWSKA

DOROTA CZAJKOWSKA

PSYCHOLOG

Psycholog, trenerka komunikacji empatycznej

Ukończyła psychologię o specjalności psychologia kliniczna i osobowości na UKSW w Warszawie, studia podyplomowe z Diagnozy i Terapii Neuropsychologicznej na UMCS w Lublinie oraz studia podyplomowe z Porozumienia bez Przemocy według Marshalla Rosenberga na Collegium Civitas w Warszawie. Obecnie w trakcie Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej Ośrodka INTRA. Przez 6 lat pracowała w ośrodku adopcyjnym. Obecnie udziela indywidualnej pomocy psychologicznej, prowadzi warsztaty z komunikacji empatycznej dla dorosłych, oraz grupę wsparcia dla rodzin zastępczych i adopcyjnych. W życiu zawodowym i osobistym doświadcza mocy empatii i siły małych grup.

Prywatnie mężatka, mama dwóch córek i syna.

ANNA ŁASIŃSKA

ANNA ŁASIŃSKA

PRACOWNIK SOCJALNY, SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ, PSYCHOTERAPEUTA W TRAKCIE SZKOLENIA

Z wykształcenia pracownik socjalny oraz specjalista pracy z rodziną. Licencjat z pracy
socjalnej i tytuł magistra nauk o rodzinie zdobyła na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie. Dodatkowo posiada uprawnienia asystenta rodziny i mediatora
rodzinnego. Obecnie psychoterapeuta w trakcie szkolenia, które posiada akredytację
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Studentka trzeciego roku Wrocławskiej Fundacji
Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Kształci się w podejściu
integracyjnym z naciskiem na psychodynamiczne. Członek zwyczajny Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego oraz sekcji naukowej Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego. Ukończyła szkolenie I i II stopnia terapii skoncentrowanej na
rozwiązaniach. Swoje umiejętności w obszarze pomagania doskonaliła w rocznym Studium
Pomocy i Edukacji psychologicznej INTRA. Różnorodność podejść terapeutycznych pozwala
jej podejmować różne interwencje i formy wsparcia. Systematycznie korzysta z superwizji,
która zapewnia jej lepsze rozumienie siebie i swoich pacjentów. Na przestrzeni 15 lat pracy
zawodowej była uczestnikiem wielu kursów i szkoleń z zakresu problematyki rodzinnej. Od
2009r. zatrudniona jest w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku na
stanowisku pracownika socjalnego. Pracuje z rodzinami biologicznymi w kryzysie
rodzicielstwa udzielając im potrzebnej pomocy i wsparcia. Obecnie prowadzi indywidualną
psychoterapię osób dorosłych w Fundacji Wspierania Rodzin „Korale”.

MARIA STOLARSKA

MARIA STOLARSKA

"Pierwszy kontakt" z FASadą

Facebook
Skip to content