👉 Hamowanie – zdolność do hamowania, impulsywnych reakcji, regulacja emocji

👉 Utrzymywanie uwagi – koncentracja, nawet w otoczeniu rozpraszających bodźców

👉 Rozpoczynanie zadań – planowo, konsekwentnie, bez odkładania i kończenia później

👉 Pamięć robocza – przechowywanie takich informacji w pamięci, które później można wykorzystać do planowania, korzystanie z wcześniejszych doświadczeń

👉Planowanie – wyznaczanie celów, planów, priorytetów

👉Organizacja – zarządzanie czasem, przestrzenią, monitorowanie działań

👉 Elastyczność poznawcza – elastyczna adaptacja do zmieniających się warunków, zdolność do widzenia spraw z różnych stron

👉Umiejętność korzystania z informacji zwrotnych – zmiana zachowania, działania, wynikająca z naszej reakcji na innych i na odwrót

👉 Metapoznanie – uświadamianie sobie własnych i cudzych uczuć, myśli, działań, zachowań – mentalizacja

🙂

Zachęcamy także do przeczytania artykułu B. Poćwiardowskiej: „Wspomaganie rozwoju funkcji wykonawczych dzieci w wieku przedszkolnym, jako wczesne działanie profilaktyczne” (2019)

Abstrakt: „Intensywny rozwój fizyczny, emocjonalno-społeczny, poznawczy i moralny dzieci w wieku przedszkolnym sprawia, że interwencja profilaktyczna wprowadzona w tak wczesnym wieku może przynieść korzyści i prowadzić do znaczących zmian w teraźniejszym i przyszłym funkcjonowaniu dziecka. Dynamiczny rozwój funkcji wykonawczych, który przypada na 4-5 rok życia dziecka, wspomagany w ramach działań profilaktycznych, może się przyczynić do wzmocnienia gotowości szkolnej, wyższych wyników w zakresie umiejętności językowych, matematycznych oraz kompetencji społecznych. W artykule przedstawiono pojęcie funkcji wykonawczych i ich typy. Metodą badawczą zastosowaną do pogłębienia wiedzy na temat umiejętności wykonawczych i ich znaczenia dla rozwoju dzieci była analiza treści. Uwzględniono również argumenty za tworzeniem dzieciom warunków do rozwoju funkcji wykonawczych jako czynnika chroniącego w kolejnych latach edukacji przed przyszłymi zachowaniami antyspołecznymi, uzależnieniami behawioralnymi oraz od substancji psychoaktywnych. W ostatniej części zaprezentowano przykłady działań wczesnej profilaktyki, które można włączyć do edukacji dziecka w wieku przedszkolnym.”

https://apcz.umk.pl/…/article/view/SPI.2019.3.005/23944

Facebook
Skip to content