Czy wiecie, czym jest mentalizacja? 😇

Mentalizowanie to jeden z procesów poznawczych, polegający na rozumieniu zachowań własnych i innych. To odczuwanie, nazywanie własnych odczuć, myśli i próby wyobrażenia sobie, co czuje i myśli druga osoba, jakie intencje i motywacje za tym stoją. To jakby „siedzenie” w cudzych głowach i sercach, by móc zrozumieć swoje lub czyjeś zachowanie 🤨🤸‍♂️

Mentalizowanie rodziców/opiekunów jest także bardzo ważne w zrozumieniu świata wewnętrznego ich dzieci. Mentalizowanie oznacza zdolność rodzica/opiekuna do widzenia dziecka, jako odrębnej istoty, która jest zdolna kierować się własnymi stanami emocjonalnymi, myślami i potrzebami. Jest to refleksyjny sposób patrzenia na własne rodzicielstwo z perspektywy własnych wewnętrznych stanów i tego, jak wpływają one na relacje z dzieckiem, a także rozumienie, że reakcje i emocje dziecka wpływają na zachowania rodziców/opiekunów.

Mentalizowanie jest „tańcem” naszych wzajemnych odczuć, pragnień i wyobrażeń 🥰🥰

Wiecej o chroniącej funkcji mentalizacji w artykule M.Chrzan-Dętkoś:

https://www.researchgate.net/publication/332607922_Chroniaca_funkcja_rodzicielskiej_mentalizacji

Facebook
Skip to content