Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Witamy w nowej odsłonie naszej strony inetrnetowej 😊

Czas pandemii bardzo ograniczył  nasze bezpośrednie kontakty. Dużo pracowałyśmy zdalnie i online, bo bardzo nam zależało na kontakcie z Państwem i na diagnozie dzieci, która jest początkiem drogi terapeutycznej.

Teraz nasza praca częściowo będzie prowadzona online, ale w dużej mierze będziemy spotykać się w FASadzie, z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

Z radością przedstawiamy nowe twarze w naszym zespole, które od wielu lat związane są zawodowo z problemami rodzicielstwa zastępczego, adopcyjnego i FASD.

W Fasadzie część rodzin  mogła już spotkać nowych specjalistów jak terapeuta SI Małgorzatę Pilachowską (która prowadzi też warsztaty dla rodziców), psycholog Annę Lipską i fizjoterapeutę dziecięcego Mariolę Gostyńską.

Oprócz kontynuowania diagnostyki chcemy od września powrócić do terapii logopedycznej i SI, spotkań psychoedukacyjnych i wsparcia rodziny.

Od 29 września zaczynamy kolejne warsztaty z cyklu „Szkoła dla rodziców i opiekunów”, tym razem pochylimy się nad wychowaniem rodzeństwa z zaakcentowaniem specyfiki dzieci z FASD – warsztaty będą prowadzone  online przez znany Państwu duet Basię Markowską i Małgosię Pilachowską.

Na naszym profilu FB regularnie zamieszczane są informacje i ciekawostki związane z FASD, przywiązaniem, traumą, czy po prostu z rodzicielstwem.

Bardzo zależy nam na Państwa zdaniu i chcielibyśmy poznać Wasze potrzeby – dlatego proszę piszcie do nas lub dzwońcie.

Jesteśmy dla Was drodzy Rodzice i Opiekunowie 😊

 

Dlaczego FASada ?… trochę historii

 

Po raz pierwszy spotkałyśmy się z dziećmi po prenatalnej ekspozycji na alkohol, wiele lat temu, w naszej pracy w Interwencyjnej Placówce Preadopcyjnej w Otwocku.

Obserwując ich problemy rozwojowe i wiedząc, że zespół FAS wiąże się również z uszkodzeniami neurologicznymi, mając świadomość, że  problemy w toku rozwoju same nie znikną, zrozumiałyśmy że chcemy pomagać tym dzieciom i ich rodzinom.

Widziałyśmy potrzebę wczesnej diagnozy, działań profilaktycznych i terapeutycznych oraz wsparcia dla rodziców wychowujących dzieci z FASD .

Bez tak zorganizowanej opieki, u dzieci tych mogłyby w przyszłości rozwinąć się tzw. zaburzenia wtórne. To obraz dziecka z FASD,  które nas „przeraża, dziecka, które źle funkcjonuje w grupie, które już stało się złym uczniem”. Chciałyśmy temu przeciwdziałać. Dzięki wczesnej diagnozie dziecko ma szansę dostać wsparcie i stymulację. Ta stymulacja odpowiednio ukierunkowana, ułatwi mu funkcjonowanie, a rodzice otrzymają wiedzę dotyczącą źródła problemów dziecka. Zrozumienie, że dziecko nie jest niegrzeczne, że nie robi czegoś specjalnie, że ma konkretne problemy rozwojowe, których przyczyną była wczesna ekspozycja na alkohol jest kluczowe. Kiedy rodzice rozumieją swoje dziecko, mogę zacząć mu pomagać i wspierać je, by mogło lepiej funkcjonować.

Poradnia FASada powstała w ten sposób, że część zespołu IOP zaczęła pracować ze sobą w nowej formule, część osób doszła z zewnątrz.

Wiedziałyśmy jednocześnie, że na świecie nie ma diagnostyki tak malutkich dzieci z zespołem FAS, z jakimi pracowałyśmy w IOP, więc postanowiłśmy szczególnie zająć się właśnie nimi. 

Spotkanie z Małgosią Tomanik, z Parentic Paradigm z Kanady, która pracuje od lat z rodzinami wychowującymi dzieci z FAS, jej entuzjazm i wiara w nasz zespół, zmobilizowały nas do otworzenia poradni. 

Istniejemy formalnie od 2015 roku, ale tak naprawdę dużo wcześniej zaczęłyśmy przygotowywać się do diagnostyki i wsparcia dzieci z FASD.

Najpierw wypracowałyśmy swoją metodę pracy z malutkim dzieckiem po prenatalnej ekspozycji na alkohol, do naszego zespołu włączałyśmy kolejnych specjalistów: diagnostów FAS, neurologopedę, terapeutę integracji sensorycznej, na stałe zaczął z nami pracować neurolog i  psychiatra dziecięcy.

Zaczęłyśmy szkolić się jako diagności, także starszych dzieci oraz uczyć się, jak pracować z rodziną i z dziećmi z FAS.

Uczyłyśmy się diagnozy FAS  pod kierunkiem dr Małgorzaty Kleckiej i Iwony Palickiej, uczestniczyłyśmy w szkoleniach prowadzonych przez PARPA i dr Teresę Jadczak – Szumiło i prof. Asthley.

Posiadamy certyfikaty diagnostów FASD i cały czas podnosimy nasze kwalifikacje.

Podjęłyśmy współpracę z Małgosią Tomanik oraz z Chrisem Taylorem z Anglii, który jest terapeutą traumy.

Z Chrisem pracujemy nad problematyką przywiązania oraz traumy u dzieci.

Dotychczasowe doświadczenia pokazały nam, że oprócz problemów rozwojowych związanych z prenatalną ekspozycją na alkohol, większość dzieci w rodzinach adopcyjnych i pieczy zastępczej,  boryka się z zaburzeniami więzi i traumą wczesnodziecięcą. Nierozwiązane problemy emocjonalne z tym związane, trudności w zbudowaniu bezpiecznego stylu przywiązania, skutkują tym, żadna stymulacja rozwojowa nie przyniesie oczekiwanego rezultatu. Ta wiedza i doświadczenia naszych podopiecznych i ich rodzin, jest kluczem naszej pracy

Część zespołu FASada stanowią rodzice adopcyjni.

Rodzice, dla których ich własne dziecko i jego problemy stały się motorem do dalszego kształcenia się i rozwoju. Teraz są w takim momencie życia, że dzielą się własnym doświadczeniem i wspierają innych.

Pierwsze diagnozy odbywały się w gabinecie w IOP, później wynajmowałyśmy 3 pokoiki na gabinety w Instytucie Rodziny.  Teraz mamy piękne miejsce na Starych Bielanach, dobrze wyposażone, z uroczym ogrodem i huśtawkami..

Jako zespół mamy stabilność, ciągłość szkoleń i superwizji.

Na stałe współpracujemy z WCPR.

Dzięki umowie z UM st. Warszawy objęliśmy opieką warszawskie rodziny zastępcze wychowujące dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol. Przyjmujemy także rodziny adopcyjne oraz zastępcze spoza Warszawy i rodziny biologiczne.

Pracujemy z dziećmi od urodzenia do 12 życia.

Wszystkie dzieci są diagnozowane wg 4-cyfrowego Kwestionariusza Waszyngtońskiego, dostają konkretne zalecenia, ich rozwój jest monitorowany.

Zajmujemy się problemami z przywiązaniem, wspomagamy rodziców w trybie „pomostowania”, budując platformę wymiany doświadczeń i systematycznego wsparcia w codziennym radzeniu sobie ze skutkami traumy i zaburzeń przywiązania.

Jeździmy też do rodzin, do domów, żeby wspierać je w ich naturalnym środowisku, akomodować środowisko rodzinne do warunków i możliwości dziecka.

Wspieramy rodziców i opiekunów prowadząc poradnictwo, konsultacje. 

Powadzimy warsztaty według programu  „Szkoła dla rodziców i opiekunów”.

 

Prowadzimy terapię logopedyczną, diagnozę i terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego Neuroflow, wspomagamy małe dzieci w trudnościach w karmieniu, prowadzimy zajęcia z integracji sensorycznej.

Chcemy się nadal rozwijać i dzielić naszym doświadczeniem.

Przed nami wiele planów i marzeń…

 

Dorota Polańska

 

Facebook
Skip to content