Zapraszamy na pierwszy w Polsce trening wyższych funkcji słuchowych NEUROFLOW dla dzieci od 4-12 lat !

Jeśli Państwa dziecko ma problemy :

  • w skupieniu uwagi
  • w rozwoju mowy (opóźniony rozwój mowy, specyficzne zaburzenia językowe)
  • w nauce, pisania i czytania, w nauce języków obcych (dysleksja)
  • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
  • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
  • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi
  • często sprawia wrażenie nieobecnego
  • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy…

…może to oznaczać, że ma trudności w przetwarzaniu słuchowym APD.

Na trening słuchowy Neuroflow składają się: diagnoza i 8 tygodniowa terapia na Platformie internetowej.

Zainteresowanych prosimy o pozostawienie informacji sms pod numerem 607-327-092

Facebook
Skip to content