„Podstawą uznania osoby, która nie ukończyła 16 roku życia za niepełnosprawną jest ustalenie, że:

. ma naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną;

. przewidywany okres trwania upośledzenia stanu zdrowia przekracza 12 miesięcy;

. wymaga zapewnienia jej całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu.” (https://niepelnosprawni.gov.pl/art,13,instytucje…)

❓ Czy dzieci i nastolatki z FAS/FASD spełniają te kryteria??? To pytanie do wszystkich opiekunów, rodziców, instytucji, w których uczą się i przebywają nasze dzieci.

Nasza odpowiedź- pracowników FASady, może być tylko jedna:

❗️ TAK, DZIECI I NASTOLATKI Z FAS/FASD POTRZEBUJĄ ORZECZNICTWA!!!

Spełniają wszystkie kryteria wskazane w ustawie, co znajduje potwierdzenie w opracowanych w tym roku POLSKICH STANDARDACH DIAGNOSTYCZNYCH FASD.

Zwracamy się więc w imieniu własnym i naszych podopiecznych z apelem do władz i instytucji orzekających, o podjęcie stosownych rozporządzeń w tej sprawie! ….bo „aby mogło się, coś wydarzyć, musi nastąpić działanie” (A.Einstein)

zespół FASady

Facebook
Skip to content