Celem corocznych obchodów jest zwiększenie świadomości publicznej o ograniczeniach z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne m.in. niedostosowane pomieszczenia, problemy w dostępie do informacji, trudności ze znalezieniem pracy oraz stereotypowe postrzeganie niepełnosprawnych jako osoby niezaradne życiowo czy potrzeba konkretnych działań w kierunku ich likwidowania ❤️

Zapraszamy do refleksji, obejrzenia i posłuchania…:)

https://www.youtube.com/watch?v=t3ENzR2T9R4…https://www.youtube.com/watch?v=t3ENzR2T9R4…

Facebook
Skip to content