Zmiany w życiu dziecka, mogą dotyczyć wydarzeń znaczących, jak przeprowadzka, zmiana szkoły, wyjazd wakacyjny, jak i tych drobnych dotyczących dnia codziennego np. godziny zajęć, przechodzenie od przyjemnych do mniej przyjemnych zadań itp.Dzieci z FAS ciężko znoszą zmiany i zakłócenia w codziennej rutynie.

Możemy zastosować pomocne strategie, przygotowujące je do mających nastąpić zmian:

👉 Opracuj rytuały „cześć” i „pożegnanie” między Tobą a Twoim dzieckiem. Mogą być to umowne znaki, gesty, obrazki, które pokazujemy przed rozpoczęciem i zakończeniem danej czynności, wydarzenia

👉 Wykorzystaj zdjęcia rzeczywistych ludzi, miejsc i ważnych rzeczy, aby przygotować dziecko na takie wydarzenia, jak przeprowadzka do nowego domu, pójście do dentysty/lekarza, pójście do szpitala lub pójście do nowej szkoły

👉 Nieobecność członka rodziny może być dla dziecka stresująca. Użyj zdjęć osoby i miejsca, które mogą być wyjaśnieniem, gdzie znajduje się nieobecny tata/mama / babcia…

👉 Jeśli dziecko musi przenieść się do nowego domu zastępczego lub adopcyjnego, lub nawet uczęszcza tam na noc, spróbuj, aby codzienne czynności dziecka były podobne, jak w poprzednim domu

👉 Uznaj obawy dziecka dotyczące porzucenia i innych problemów związanych z separacją. Bądź przewidywalny, jak tylko możesz, jednocześnie będąc realistą. Pomóż im rozwiązać problemy z separacją w możliwie najbliższym czasie przed przeprowadzką

👉 Ustal rutynę, aby Twoje dziecko mogło przewidzieć nadchodzące wydarzenia

👉 Oferuj uporządkowany, ograniczony wybór i zachęcaj do podejmowania decyzji

👉 Pomóż dziecku mieć wpływ na środowisko i otoczenie, w którym przebywa, angażuj je w różne aktywności, które możecie wykonywać razem lub równolegle

👉 Naucz dziecko wizualnej lub werbalnej wskazówki, która pomoże mu zrozumieć, że nadszedł czas na rozpoczęcie zadania

👉 Użycie minutników przydaje się na jasne określenie długości trwania danej aktywności👉 Zapowiadaj wcześnie, że dana aktywność wkrótce się skończy

👉 Przygotuj dziecko do szkoły poprzedniego wieczoru i pozwól mu uczestniczyć w tych przygotowaniach np. planując, w co się ubierze, zaoferuj ograniczone i ustrukturyzowane wybory

(A Guide for Daily Living -Parenting Suggestions, Daily Living Tips, and Specific Needs for Infants vs. Adolescents)

Facebook
Skip to content