„ZBUDOWAĆ WIĘŹ POMIMO TRAUMY — ZASTOSOWANIE TERAPII WIELORODZINNEJ (MFT) W RODZINACH ADOPCYJNYCH”-Roma Ulasińska, Agnieszka Lelek, Agnieszka Kozik-Merino, Katarzyna Ślęczek

http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_1_2020/27Ulasinska_Psychoterapia_1_2020.pdf

Streszczenie:

„Celem niniejszego artykułu jest prezentacja autorskiego programu, udział w którym ma poszerzaćkompetencje rodziców adopcyjnych w zakresie wychowania dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i lękowymi i pomocy im. Kluczowym problemem, wokół którego został zbudowany program, były trudności ztworzeniem więzi wtych rodzinach. W opisywanym projekcie terapeutycznym wzięło udział 8 rodzin adopcyjnych: 15 osób dorosłych oraz 12 dzieci w wieku od 5,5 do 10 lat. Przygotowując projekt powoływaliśmy się na doświadczenia terapeutów stosujących metodę terapii wielorodzinnej (MFT). Dodatkowym elementem programu był wideotrening VIT. Większość uczestników pozytywnie oceniła udział w programie. Rodzice podkreślali korzyści wynikające z umożliwienia im wymiany doświadczeń, uzyskania wsparcia i zniwelowania poczucia winy. Zaangażowanie dzieci w proces terapeutyczny (MFT) pozwoliło również na poszerzenie perspektyw rozumienia ich postaw i zachowań. Tworzenie się bezpiecznej więzi w rodzinach adopcyjnych jest trudnym procesem, jednakże niezbędnym do dalszego funkcjonowania rodziny. Dlatego ważne jest, aby rodziny po adopcji mogły korzystać ze specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych w programach ukierunkowanych na wspieranie tego procesu.”

Facebook
Skip to content