Komunikacja z naszymi nastolatkami 👫👬

Zapraszamy do przeczytania artykułu E. Karmolińskiej- Jagodzik”Rozmowy młodzieży z rodzicami. narracja z perspektywy młodzieży”

Abstrakt: „Młodzi ludzie bardzo potrzebują dobrych relacji z rodzicami. Najwięcej uczą się od nich. Rodzice są punktem wyjścia i często punktem zwrotnym w wielu sytuacjach kryzysowych. Młodzi ludzie w procesie formułowania swojej tożsamości potrzebują coraz większej przestrzeni życiowej poza domem rodzinnym, aby realizować swoje zadania rozwojowe. Ale z rodzicami trudno nie rozmawiać. Każda rozmowa może przybierać różne formy. W artykule przedstawiono specyfikę dyskusji toczących się między młodymi ludźmi a ich rodzicami we współczesnym domu rodzinnym. Na podstawie moich badań wskazuję nie tylko sytuacje konfliktowe we współczesnej rodzinie, ale także wyjaśniam znaczenie konfliktu międzypokoleniowego, jego specyfikę. Ponadto wskazuję zarówno normatywne, jak i oportunistyczne aspekty dialogów prowadzonych przez młodzież. Pokażę, że potrzebna jest rozmowa i jaka jest jej siła. Nawet jeśli wydaje mi się, że zwracam uwagę na negatywne aspekty rozmowy, to pozostaje ona nieodzownym, a nawet terapeutycznym elementem wsparcia zarówno dla młodych ludzi, jak i ich rodziców”.

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/22908/1/SE_45_2017_Karmolinska_Jagodzik.pdf?fbclid=IwAR1CLjxx4J6_HhUlK24EZ6SzY6s3WCeBeZcGS7m0uRZOj1UHg7f_svh2YJY

Facebook
Skip to content