Zapraszamy do przeczytania ciekawego artykułu o przywiązaniu.

Beata Kozińska: „Koncepcja rodzicielskiego coachingu regulacji emocji w świetle teorii przywiązania””

Artykuł podejmuje dyskusję na temat nurtu rodzicielskiego coachingu regulacji emocji opisywanego przez Johna Mordecaia Gottmana i jego współpracowników w świetle teorii przywiązania. W teorii więzi i badaniach prowadzonych w tym nurcie, emocjom przypisuje się fundamentalne znaczenie. Ufny typ przywiązania pozostaje w związku z lepszym funkcjonowaniem społecznym i lepszymi kompetencjami w obrębie regulacji emocji. Warunkami korzystnymi dla rozwoju poczucia bezpieczeństwa w relacji z opiekunem jest przede wszystkim jego responsywność, rozumiana jako zdolność do właściwego odczytywania sygnałów dziecka i adekwatnego reagowania na emocjonalne potrzeby dziecka. Emocje odgrywają również kluczową rolę w teoriach i badaniach poświęconych sprawowaniu roli rodzica. Dzieci uczą się w kontakcie z dorosłymi opiekunami radzić sobie ze swoimi emocjami poprzez ich wyrażanie, obserwowanie reakcji rodziców na ekspresję emocji i uwewnętrznianie sposobów regulacji emocji, jakie stosują rodzice. Regulacja emocji jest rozumiana jako zdolność modyfikowania emocjonalnego pobudzenia, tak aby uzyskać optymalny poziom zaangażowania emocjonalnego w działanie. J. M. Gottman stworzył nową koncepcję rodzica, pełniącego wobec swoich dzieci funkcję coacha w obszarze regulacji emocji. Oznacza to towarzyszenie dzieciom w ich „wzlotach i upadkach” oraz pełnienie roli przewodnika po świecie emocji. Rodzice, których podejście do wychowania jest spójne z filozofią coachingu emocji, pomagają dzieciom w nabywaniu umiejętności regulacji emocji takich, jak samo-uspokajanie, powstrzymywanie negatywnego afektu czy koncentracja na realizowaniu zadania. Słowa kluczowe: związek uczuciowy, rodzicielski coaching, regulacja emocji, filozofia coachingu emocji”.https://repozytorium.amu.edu.pl/…/2013%20RUCH… strony 39-53:

Facebook
Skip to content