👉👩‍🎓👨‍🎓 Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu A. Kruczyńskiej- Werner: „Percepcja słuchowa u 10-letniej dziewczynki ze zdiagnozowanym zespołem FAS- studium przypadku” (2019).

Streszczenie: „Wiedza na temat negatywnego wpływu alkoholu na płód staje się już coraz bardziej powszechna. Nie jest znana konkretna dawka alkoholu, która uszkadza płód, dlatego uważa się, że kobiety w czasie ciąży powinny zachowywać całkowitą abstynencję. Uszkodzenia, jakie może spowodować alkohol u rozwijającego się płodu, są bardzo rozległe. Najważniejszym organem, który może zostać uszkodzony jest mózg. U dzieci ze stwierdzonym alkoholowym zespołem płodowym – FAS, może dodatkowo występować szereg innych problemów rozwojowych, w tym problemy słuchowe. Najczęściej objawiają się one jako wrodzony niedosłuch zmysłowo-nerwowy lub fluktuacyjny niedosłuch przewodzeniowy albo występujące trudności w zakresie przetwarzania słuchowego. Możliwy jest także całkowity brak takich problemów. Niniejszy artykuł stanowi opis przypadku trudności słuchowych występujących u 10-letniej dziewczynki ze stwierdzonym alkoholowym zespołem płodowym. W pracy opisano jej funkcjonowanie, prowadzoną terapię, a także dalsze rokowania terapeutyczne”.

https://scholar.google.com/scholar?hl=pl&as_sdt=0%2C5&q=Percepcja+s%C5%82uchowa+u+10-letniej+dziewczynki+ze+zdiagnozowanym+Alkoholowym+Zespo%C5%82em+P%C5%82odowym+%28FAS%29+%E2%80%93+studium+przypadku&btnG=

Facebook
Skip to content