W dniach 9-10 września 2019 r. Dorota Polańska, Krystyna Żmuda-Trzebatowska, Dr Iwona Sawionek, Paulina Stolarska, Iwona Kacperska oraz Barbara Markowska uczestniczą w Konferencji naukowej FASD w Krakowie.

Celem wydarzenia jest poprawa poziomu opieki nad osobami z FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders) – zespołem zaburzeń związanych z ekspozycją na alkohol w okresie życia płodowego.

Konferencja skierowana będzie do rodziców i opiekunów dzieci z FASD, psychologów, pedagogów, lekarzy, przedstawicieli edukacji, nauki, pomocy społecznej i wymiaru sprawiedliwości oraz studentów m.in. psychologii, pedagogiki i kierunku lekarskiego.

Konferencję uświetnią swoją obecnością goście honorowi: Prof. Christina Chambers (USA), Prof. Leopold Curfs (Holandia), Dr Sylvia Roozen (Holandia), Dr Raja Mukherjee (Wielka Brytania), Prof. Paul Gard (Wielka Brytania), Dr Leana Olivier (RPA), czy Dr Diane Black (Holandia).