Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego to miejsca środowiskowej pomocy psychologicznej dla osób doświadczających kryzysów psychicznych. Multidyscyplinarne zespoły zdrowia psychicznego składają się z lekarzy, pielęgniarek, psychologów i psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych, asystentów zdrowienia, pracowników pomocy społecznej i trenerów profilaktyki. Wraz z partnerami projektu obejmują oni wsparciem medycznym i społecznym zarówno dorosłych, jak dzieci i młodzież wraz z ich rodzinami, szkołą i siecią wsparcia.

https://sczp.med.pl/

https://sczp.med.pl/sczp-dzieci-mlodziezy-warszawa-bielany/

https://www.wolski.med.pl/…/WolskieCentrumZdrowiaPsychi…

Facebook
Skip to content