Spotykając się z Państwem w ramach działalności PDK FASada, dostrzegamy coraz częściej potrzebę znalezienia czasu i przestrzeni na omówienie i przepracowanie codziennych tematów, związanych z ułożeniem odpowiednich, korzystnych dla wszystkich, relacji w rodzinach adopcyjnych. W sposób szczególny dotyczy to rodzin mających pod swoją opieką dzieci z FASD.
W związku z tym proponujemy udział w warsztatach „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Jest to program znany, jednak w tym szczególnym przypadku poszerzony o kwestie związane ze specyfiką poalkoholowych zaburzeń rozwojowych u dzieci.

Szkoła dla rodziców i wychowawców dzieci z FASD
Czas trwania: 10 spotkań, spotkanie w każdy czwartek w godzinach 18:00-21:00
Termin: 19 marzec – 28 maj 2020r.
Miejsce: Warszawa, ul. Płatnicza 83, Warszawa
Cel warsztatów: wzmocnienie kompetencji Rodziców dzieci z FASD.
Uczestnicy: Rodziny Adopcyjne
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o maila: biuro@fasada.waw.pl Prześlemy szczegółowe informacje. Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do dnia 6 marca 2020 r.

 

Facebook
Skip to content