Zaproszenie na wyjątkowe warsztaty online
Warsztaty – wersja online Szkoły dla rodziców i wychowawców ze zwróceniem
szczególnej uwagi na dzieci z FASD w czasach pandemii.
Czas trwania: spotkanie online w każdy czwartek w godzinach 18:00-19:00.
Termin pierwszego spotkania: 23 kwietnia 2020 r.
Miejsce: warsztaty online, link do kolejnych warsztatów wraz z ich tematem będziemy
umieszczać każdorazowo na naszej stronie internetowej: www.fasada.org.pl w zakładce
warsztaty. Nie ma potrzeby wcześniejszego zgłaszania udziału, można do nas dołączyć
na dowolny z warsztatów, w dowolnej i najbardziej dla siebie odpowiedniej chwili.
Cel warsztatów: wzmocnienie kompetencji Rodziców i Opiekunów ze zwróceniem
szczególnej uwagi na dzieci z FASD w czasach pandemii.
Uczestnicy: Rodziny Adopcyjne, Rodziny Zastępcze Zawodowe i Niezawodowe,
Rodzinne Domy Dziecka oraz każdy zainteresowany tematyką naszych spotkań.
Proponowane tematy kolejnych spotkań:
1. Jak radzić sobie w czasach epidemii ? – Gość specjalny – Małgorzata Tomanik
2. Jak radzić sobie z trudnymi emocjami ?
3. Jak zachęcać dzieci do współpracy ?
4. Jak zachęcać dzieci do samodzielności i odpowiedzialności ?
5. Jak stawiać granice?
6. Jak rozwiązywać bieżące/trudne problemy ?
7. Jak wymagać bez stosowania szantażu i kar ?
8. Jak chwalić i dlaczego warto to robić ?

Zapraszamy w każdy czwartek o 18:00.

Facebook
Skip to content