Szanowni Państwo,

Pracując z Państwem w ramach działalności PDK FASada dostrzegamy coraz częściej potrzebę znalezienia czasu i przestrzeni na omówienie i przepracowanie codziennych problemów wychowawczych, z którymi się Państwo borykacie, będąc Rodzicami Zastępczymi bądź Opiekunami dzieci z FASD. Wychodząc jej naprzeciw pragniemy zaproponować Państwu dedykowane warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, programu znanego i oferowanego w wielu już ośrodkach, jednak poszerzonego o kwestie związane ze specyfiką poalkoholowych zaburzeń rozwojowych u dzieci. W swojej wersji bazowej Szkoła dla rodziców adresowana jest do rodziców dzieci zdrowych, stąd nasza modyfikacja, uwzględniająca typowe dla FASD zaburzenia rozwojowe, która – mamy nadzieję, pozwoli Państwu na znalezienie własnych rozwiązań na bazie osobistych kompetencji. Bo tak, jak nie ma dwojga takich samych dzieci, tak nie istnieją „złote rady” na każdą sytuację, ale wierzymy i jesteśmy tego świadkami, że kompetentny dorosły, który poszukuje rozwiązań, chociaż doświadcza bezradności, nigdy nie pozostaje z pustymi rękami.

Czekamy na Państwa, zapraszamy serdecznie,

Barbara Markowska,

Monika Wiater

Szkoła dla rodziców i wychowawców dzieci z FASD

Szkolenie bezpłatne. Program jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Czas trwania: 10 spotkań, spotkanie w każdy wtorek godz. 18.30 – 21.30

Termin: 25 września – 27 listopada 2018r.

Miejsce: Warszawa, ul. Romera 4B, I piętro

Cel warsztatów: wzmocnienie kompetencji Opiekunów dzieci z FASD.

Uczestnicy: Rodziny Zastępcze Zawodowe i Niezawodowe oraz Rodzinne Domy Dziecka

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o maila: biuro@fasada.waw.pl Prześlemy szczegółowe informacje. Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do dnia 17 września 2018r.

Facebook
Skip to content