Dobry rodzic / opiekun powinien być jak ŻYRAFA. A dlaczego? Otóż żyrafa ma największe serce i najdłuższą szyję, dzięki temu kocha najbardziej i widzi najdalej…

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na warsztaty dotyczące Porozumienia bez Przemocy: sposobu porozumiewania się, dzięki któremu zaczynamy dawać z serca, w oparciu o wzajemny szacunek i akceptację, zaciekawienie drugim człowiekiem – jego emocjami i potrzebami.

Celem naszych spotkań będzie wspieranie procesu budowania dobrych relacji w oparciu o te założenia, zwłaszcza w rodzinach zastępczych i adopcyjnych, w których wychowują się dzieci z FASD. Zapraszamy chętnych do pracy w ramach zamkniętej grupy warsztatowej przez pięć tygodni w formule on-line.

Proponowane tematy kolejnych spotkań:

  1. Co wiemy o przemocy?
  2. Czy warto stosować kary i nagrody?
  3. Skąd się biorą emocje i potrzeby?
  4. Jak pozytywnie motywować ?
  5. Jak budować na szacunku i zaufaniu?

Zapraszamy serdecznie.

Barbara Markowska , Małgorzata Pilachowska

Cel warsztatów: Wzmocnienie kompetencji Rodziców i Opiekunów poprzez wspieranie procesu budowania dobrych relacji opartych na empatii, zwłaszcza w rodzinach zastępczych i adopcyjnych, w których wychowują się dzieci z FASD.

Uczestnicy: Rodziny Adopcyjne, Rodziny Zastępcze Zawodowe i Niezawodowe, Rodzinne Domy Dziecka oraz każdy zainteresowany tematyką naszych spotkań.

Czas trwania: 5 spotkań, w każdy poniedziałek w godzinach 18:00-19.30

Termin: 24 maja – 21 czerwca 2021 r.

Miejsce:  warsztaty on-line.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o maila: biuro@fasada.org.pl Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc.

Facebook
Skip to content